Ροβέρτος ο Ανδεγαυικός

Ροβέρτος ο Ανδεγαυικός
(1309 – 1343). Βασιλιάς της Νάπολης. Διαδέχθηκε στον θρόνο τον πατέρα του Κάρολο B’ και διακρίθηκε για τη μόρφωσή του, εξαιτίας της οποίας τον αποκάλεσαν Σοφό. Με διάφορα μέτρα που έλαβε, προστάτεψε τα γράμματα και ενίσχυσε την πολιτική ζωή στο βασίλειό του. Πολλές φορές δε, δεχόταν στο Παλάτι του τους μεγάλους διανοητές της εποχής του όπως τον Πετράρχη και τον Βοκάκιο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”